Artykuły

Methodology of large project accomplishment based on nuclear power plants construction

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 2-B (6) 2014, s. 127-135
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.120.2570