Artykuły

Podróżny świata w La Sapienza. O książce „Rodzinny świat Czesława Miłosza” pod redakcją Tomasza Bilczewskiego, Luigiego Marinelliego, Moniki Woźniak

Wielogłos, 2015, Numer 1 (23) , s. 107–113
Data publikacji online: 5 listopada 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.008.4113

Whitman and Miłosz’s America

Przekładaniec, Issue 25 - Between Miłosz and Milosz, s. 81-89
Data publikacji online: 2 sierpnia 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.017.1206

Whitman i Ameryka Miłosza

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 93-101
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.006.0433

Recenzje

Rekonstrukcja poety. Na marginesie Biografii Zbigniewa Herberta (Andrzej Franaszek, Herbert. Biografia, t. 1: Niepokój, t. 2: Pan Cogito, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 1920)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 83-90
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.005.9086