Anna Zarzycka

Artykuły

Próby zmian prawa rzeczowego z Kodeksu Napoleona w Królestwie Polskim w latach 1815–1818

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 175-193
Data publikacji online: 2008