Artykuły

O dwóch krakowskich przedwojennych procesach separacyjnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 213-231
Data publikacji online: 2008

Uwagi nad książką Piotra Z. Pomianowskiego, pt. „Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852”, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2018, 449 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Wielokrotni rozwodnicy na wokandzie Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918–1945

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 287–298
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.025.2266

Kronika