Marcin Jaworski

Artykuły

Songs of Ecstatic Despair. Miłosz and the Counterculture

Przekładaniec, Issue 25 - Between Miłosz and Milosz, s. 147-157
Data publikacji online: 2 sierpnia 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.021.1210

Pieśni ekstatycznej rozpaczy. Miłosz i kontrkultura

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 155-164
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.010.0437