Artykuły

Gk. λέπω, Lith. lùpti, Ru. lupít’ ‘to peel’

Studia Etymologica Cracoviensia, 2014, Volume 19, Issue 3, s. 179–187
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843836SE.14.011.1654