Artykuły

Siedemnastowieczne polskie tłumaczenia jezuickich relacji z misji na Dalekim Wschodzie w kontekście problematyki historii przekładu

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 25–43
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.002.9544

Przekład na scenie

Jak tłumaczyć dialekt we włoskich tekstach teatralnych

Przekładaniec, 2015, Numer 31 - Przekład na scenie, s. 154-168
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/16891864PC.15.026.4955

Prezentacje

Przekład literatury włoskiej w staropolszczyźnie na tle porównawczym

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 78-93
Data publikacji online: 2010