CV:

absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Varia

Sortuj według

Psychoterapia z udziałem tłumacza

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 234-244
Data publikacji online: 2010