John Carpenter

CV:

tłumacz literatury polskiej na język angielski, krytyk i badacz literatury

Artykuły

Tłumacząc wiersz Julii Hartwig (tekst przełożyła Agnieszka Kotarba)

Przekładaniec, 17 - Poezja i proza przekładu, s. 67–81
Data publikacji online: 2008