Vuyelwa Carlin

CV:

Poetka brytyjska

Artykuły

Wiersze w przekładzie Vuyelwy Carlin i Moniki Frey oraz Ewy Elżbiety Nowakowskiej

Przekładaniec, 17 - Poezja i proza przekładu, s. 92–101
Data publikacji online: 2008

Tłumacząc wiersze Ewy Elżbiety Nowakowskiej (przełożyła Elżbieta Wójcik-Leese)

Przekładaniec, 17 - Poezja i proza przekładu, s. 102
Data publikacji online: 2008