Brigitte Schultze

Artykuły

Czesław Miłosz as a Translator of the Poetics of Grammar and Language Asymmetries in the Poems of Herbert, Różewicz and Szymborska

Przekładaniec, Issue 25 - Between Miłosz and Milosz, s. 245-266
Data publikacji online: 2 sierpnia 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.028.1217

Czesław Miłosz – tłumacz poetyki gramatyki i asymetrii językowych w wierszach Herberta, Różewicza i Szymborskiej

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 246-268
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.017.0444

Przekład na scenie

Między zyskiem a stratą. Redukcja i ekspansja w tłumaczeniu tekstów dla teatru na przykładzie polskich dramatów XX i XXI wieku

Przekładaniec, 2015, Numer 31 - Przekład na scenie, s. 125-139
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/16891864PC.15.024.4953