Owidiusz

Artykuły

Fasti IV 417–620 w przekładzie Elżbiety Wesołowskiej

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 72-85
Data publikacji online: 2008