Artykuły

Ptolemy XII and the Romans – an Alexandrian money story

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 3 (1/2016), s. 29–39
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/24506249PJ.16.002.5135

Barbarzyńca w lapidarium

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 261-269
Data publikacji online: 2008