Artykuły

Problemy i rola ewangelików w katolickiej Polsce w refleksji religioznawczej Pawła Hulki-Laskowskiego

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 341-351
Data publikacji online: 20 lutego 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.023.6516

Koncepcja Henady w ontologii Plotyna

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 2, s. 89–104
Data publikacji online: 30 września 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.007.2380

Duchowość ewangelicko-reformowana

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 1, s. 1-15
Data publikacji online: 23 lipca 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.001.2374