Artykuły

Chrystologia filozoficzna Erica Voegelina

Studia Religiologica, 2017, Tom 50, Numer 1, s. 53–73
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.17.004.6524

Fenomenologia przemocy eschatologicznej  w mesjanizmie Adama Mickiewicza

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 3, s. 201–216
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.015.3786

Amalgamat POLSKA JAKO CHRYSTUS NARODÓW

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 1, s. 17-31
Data publikacji online: 23 lipca 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.002.2375