Monika Kaczorowska

Artykuły

Czesława Miłosza koncepcja przekładu tekstów biblijnych. Rekonstrukcja

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 344-357
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.025.0452