Artykuły

Migracje przymusowe w przekazie muzealnym. Wysiedlenia, przesiedlenia i deportacje w przestrzeni wystawienniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Studia Historica Gedanensia, 2014, Tom 5 (2014), s. 408-420
Data publikacji online: 24 lipca 2014
DOI 10.4467/23916001HG.14.020.2685