Artykuły

Polityka edukacyjna w świetle potrzeb kompetencyjnych na przykładzie branż BPO/SSC i ITO/IT

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 91–103
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.008.2181