Artykuły

Tworzenie warunków sprawnej komunikacji jako podstawa funkcjonowania polityki publicznej na przykładzie projektu EIPPEE

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 29–38
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.003.2176