Artykuły

Narodowy Program Zdrowia wyrazem polskiej publicznej polityki zdrowia

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 1 (25), s. 105–114
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.009.2182