Artykuły

Obraz ciała, stres i samoregulacja u osób uprawiających fitness w wieku późnej adolescencji i wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 3, s. 97-113
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/20843879PR.12.021.0640

Samoregulacja, lęk, depresyjność i style osobowości osób zaabsorbowanych pracą zawodową we wczesnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 49-64
Data publikacji online: 30 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.010.1183