Artykuły

Światopogląd, poczucie nadziei na sukces oraz kompetencje społeczne młodzieży trenującej taniec sportowy

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 35-47
Data publikacji online: 30 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.009.1182