Artykuły

Królewiec i Prusy Królewskie w życiu i twórczości Jana Kochanowskiego

Terminus, 2014, Tom 16, Zeszyt 1 (30), s. 1-19
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843844TE.14.001.2369

Edycje

„Orator – rhetor – rhetorista” w ujęciu Johanna Mochingera. Edycja i przekład trzech rozdziałów poświęconych mówcy, teoretykowi i adeptowi/krytykowi sztuki wymowy w Orator atque rhetorista

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 2 (47), s. 255–281
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.008.9753