Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Państwo upadłe w mediach. Somalia na łamach polskich tygodników opinii w latach 2001–2015

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 516–539
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.032.7329

Materiały

Afryka na łamach Newsweeka, Polityki i Wprost w latach 2001–2010

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 94–118
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.006.2141