Artykuły

Sortuj według

Teoretyczne podstawy badań nad wydarzeniami medialnymi

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 1–21
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.001.2136

Interpretacja w nauce o polityce – formy obecności

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 7-10
Data publikacji online: 11 maja 2020

Między porządkami – o transgeniczność wyobraźni politologicznej

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 131-144
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.007.8442