Artykuły

Przekaz mediów a populizm penalny i jego znaczenie społeczne (na przykładzie sprawy „polskiego Fritzla”)

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 55–75
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.004.2139