Informacje o autorze:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Wybrane elementy systemu finansowania kultury na Węgrzech

Zarządzanie w Kulturze, 2014, Tom 15, Numer 2, s. 105–116
Data publikacji online: 16 września 2014
DOI 10.4467/20843976ZK.14.010.2218

Specyfika zarządzania kulturą na Węgrzech

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 2, s. 183–195
Data publikacji online: 4 listopada 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.012.1334