Informacje o autorze:

Prof. dr hab., emerytowany profesor UJ

Artykuły

Wisława Szymborska – o antropocentryzmie bez przesady

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 15–26
Data publikacji online: 6 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.017.6401

Dlaczego Warburg?

Przegląd Kulturoznawczy, 2010, Numer 2 (8), s. 25-53
Data publikacji online: 12 października 2010

Henryk Wielki

Wielogłos, 2014, Numer 1 (19) , s. 1–9
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.008.2232

Powroty do Tadeusza Nowaka – dwudziestopięciolecie śmierci pisarza

Stanisław Balbus Tadeusz Nowak (11 XI 1930–10 VIII 1991). W 25. rocznicę śmierci

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 333–343
Data publikacji online: 23 maja 2017