Artykuły

Strażnik dyscypliny

Wielogłos, 2014, Numer 1 (19) , s. 85–87
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.012.2236

Kilka słów o strukturalizmie w nauce o literaturze

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 2, s. 158–162
Data publikacji online: 23 października 2018