Artykuły

The impact of great cultural projects on the transformation of urban water-side spaces

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 1 A (1) 2014, s. 69-87
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.005.2455