Artykuły

Potentials and challenges of polycentric city-regions: a case-study of Frankfurt Rhine-Main

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 1 A (1) 2014, s. 179-189
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.011.2461