Artykuły

Electric shock safety in automotive electrical systems

Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 1-M (4) 2014, s. 33-39
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.046.2496