Artykuły

Need of joint efforts to prevent road crashes death and injuried

Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 1-M (4) 2014, s. 71-81
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.050.2500