Artykuły

Innowacyjne aplikacje telemedyczne i usługi e-zdrowia w opiece nad pacjentami w starszym wieku

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 4, s. 302-317
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.030.2169