Artykuły

World war I and mathematics in “The Russian World”

Czasopismo Techniczne, 2015, Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 77-92
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.207.4412

The origins of the Moscow school of the theory of functions

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 73-84
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.059.2509