Artykuły

Swiss experiences of Ignacy Mościcki

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 137-149
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.066.2516

Opracowania badawcze

Akademia Umiejętności (1872–1918) i jej czescy członkowie

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), s. 37-62
Data publikacji online: 27 czerwca 2016
DOI 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.003.5259