Artykuły

On the history of logic in the Russian Empire (1850–1917)

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 185-194
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.070.2520