Artykuły

The notion of connectedness in mathematical analysis of XIX century

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 195-209
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.071.2521

Concepts of a number of C. Méray, E. Heine, G. Cantor, R. Dedekind and K. Weierstrass

Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, s. 211-223
Data publikacji online: 19 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.072.2522