Magdalena Zadworna-Cieślak

Artykuły

Percepcja postaw rodzicielskich a osobowy wzrost po traumie u dzieci i młodzieży – ofiar wypadków drogowych

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 1, s. 57-68
Data publikacji online: 25 lutego 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.004.1016