Artykuły

The enigma of metropolis: its spatial diversity and methods of diagnosis

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 8-A (14) 2015, s. 33-38
Data publikacji online: 20 stycznia 2016

The future of the city. Between science and creative vision

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, s. 33-50
Data publikacji online: 24 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.017.2467