Artykuły

Ideas of city and urban transformations

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, s. 67-79
Data publikacji online: 24 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.019.2469