Artykuły

Idea Smart City jako poszukiwanie współczesnego sensu miejskości na przykładzie rewitalizacji terenów dawnej huty Belval w Luksemburgu

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 131-139
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.077.7934

Smart Process – Smart Project. Twierdza Modlin: nowy sens ‘miasta militarnego’

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 140-151
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.078.7935

Smart Relationships – Smart Space: wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w strukturze współczesnego miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 21/2017, s. 152-158
Data publikacji online: 5 lutego 2018
DOI 10.4467/25438700ŚM.17.079.7936

Adaptable city

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, s. 81-102
Data publikacji online: 24 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.020.2470

From slums to a model example of revitalisation: overcoming a difficult identity in the renewal process of the district of Hulme in Manchester

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 23–44
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.144.9093