Artykuły

Future cities: design opportunities for the improvement of air quality

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, s. 235-250
Data publikacji online: 24 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.025.2475