Artykuły

Modele i efekty współpracy „aktorów“ współtworzących krajobraz współczesnego miasta, na przykładzie działalności Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 125-146
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.031.7212

Contemporary spatial composition of historic architectural-garden systems and urban parks in the area of Warsaw escarpment in the district Mokotów in Warsaw

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 10, s. 23-34
Data publikacji online: 23 października 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.167.7275

Światło w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, s. 139-148
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.015.7605

City park in the space of the city of the 21st century

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 1-A (5) 2016, s. 167-184
Data publikacji online: 22 listopada 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.082.5446

The role of green in spatial composition of contemporary urban solutions.

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, s. 267-289
Data publikacji online: 24 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.027.2477

Woda w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 60-73
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.058.9648