Informacje o autorze:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Crush Cancer! The communication strategy of the Rak’n’Roll Foundation as an example of an alternative form of communicating about health

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 423–439
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.030.4140

Dzienników coraz mniej. Zjawisko koncentracji na rynku prasy austriackiej

Zeszyty Prasoznawcze, ,
Data publikacji online: 2001

Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2010, Tom 53 (2010),
Data publikacji online: 2010

Polska na łamach dzienników austriackich Die Presse i Kurier

,
Data publikacji online: 2002

Mediatyzacja organizacji pozarządowych w procesie komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 251–272
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.014.2335

Adres dyrektora Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ z okazji jubileuszu XX-lecia jednostki

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 157–159
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.010.9105

Materiały

Madam orkiestra. Osiągnięcia i dorobek naukowy profesor Teresy Sasińskiej-Klas 

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 129–141
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.009.8719