Informacje o autorze:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Artykuły

Entertainizacja polityki

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 394–407
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.022.2343