Informacje o autorze:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Artykuły

A typology of the public relations strategy employed by pharmaceutical firms on the Polish market – An analysis of selected examples and their market conditioning

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 474–490
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.034.4144

Wizerunek Polski w Spieglu w latach 1990-1999

Zeszyty Prasoznawcze, ,
Data publikacji online: 2000

Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 5 stycznia 2015

Dyplomacja mediów – wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 2009

Przekaz mediów prestiżowych w sytuacji przełomu politycznego

Zeszyty Prasoznawcze, 2004, Tom 47 (2004),
Data publikacji online: 2004

Znaczenie mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa – szkic teoretyczny

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 273–292
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.015.2336

The European Public Sphere – Barriers and Limitations

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 1–16
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.001.8711

Media na świecie

Dziennikarstwo w epoce nowych mediów – przykład Niemiec

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 201–213
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.015.6781