Informacje o autorze:

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Kłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych strategii PR i marketingu politycznego

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 377–393
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.021.2342