Artykuły

Symultaniczna aktywność przedstawicieli nauki, biznesu i samorządów czynnikiem dynamizującym kreatywność

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 289-298
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.034.7215

Colour, light and texture in the perception of contemporary architecture

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 3 A (3) 2014, s. 191-207
Data publikacji online: 30 września 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.042.2492