Informacje o autorze:

Zakład Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Wydziału Polonistyki UW

Artykuły

Litewsko-polski poetycki dwugłos

Wielogłos, 2014, Numer 2 (20) , s. 129–134
Data publikacji online: 9 października 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.028.2829